De velden in!

#activiteiten #groen #safari #verslag < Terug naar overzicht

Met veel plezier stapten twee groepen toekomstige bewoners op 23 juli door de velden van Buurtschap te Veld. Op Groensafari. Een middag over grond en groen, buizerds, het beekdal en wat er komen gaat.

Kringlopen
Een gezellige mix mensen staat vrijdagmiddag in de stralende zon op de parkeerplaats aan de Castilliëlaan. Allemaal geïnteresseerd in het groene verhaal van Buurtschap te Veld. Karel Beljaars, stadsecoloog van de gemeente Eindhoven, is enthousiast: “Duurzaamheid is het werken in kringlopen. Dat doet de natuur al eeuwen. Wij kunnen niet bestaan zonder de natuur.” Hierover wil hij bewustwording creëren onder stadsbewoners. “Zij zijn de ambassadeurs.”

1000 bomen
Stedenbouwkundige Tom van Tuijn trapt af met een uitleg over hoe het plan voor Buurtschap te Veld is gebaseerd op de bestaande structuren in het landschap. Zo keek hij naar de opbouw van het naastgelegen beekdal en de buurtschappen die in deze omgeving bestonden. Buurtschap te Veld is een landschapsontwikkeling waar gewoond gaat worden, legt hij uit. “Als over dertig jaar de woningen weg zouden gaan, dan is er hier waardevolle natuur ontstaan. We voegen wel 1000 bomen toe en van de bestaande bomen blijft 99% staan.”

Modder
Wie op Buurtschap te Veld gaat wonen moet niet bang zijn voor modder aan de voeten. Dat zijn de safarigasten in ieder geval niet. Sommige deelnemers weten al bijna zeker dat ze gaan wonen op Buurtschap te Veld. Ze zijn door de selectie van Minitopia en gaan een eigen huis bouwen. Of ze zijn heel ver in de toewijzingsprocedure voor een sociale huurwoning van Woonbedrijf. Voor anderen is het nog een wens. Een deelnemer is zich aan het oriënteren op ‘anders-dan-anders-wonen’.

Vossen en wezels
Anders dan anders is Buurtschap te Veld zeker. Zo komen er geen individuele tuinen, maar een gedeeld landschap. Stadsecoloog Karel Beljaars neemt de groep alvast letterlijk mee dat landschap in en vertelt over de planten en diersoorten die er te vinden zijn. Zo woont in de grote eik midden op het veld een buizerd en lopen er vossen en wezels rond. De geluidswal is onderdeel van het natuurnetwerk Nederland. De provincie heeft dit bestempeld als essentiële natuur. Hier hoor je de mooie zang van de grasmus en broedt de watersalamander in ondiep stilstaand en zwak stromend water.

Buren
De safarigasten ontdekken niet alleen het groen en het landschap, ze leren ook meteen hun misschien-wel-toekomstige buren kennen. Zo is er een groepje dat zich heeft ingeschreven voor een sociale huurwoning. Samen gaan ze nog even kijken naar ‘hun’ kamer. “Als we straks buren zijn, willen wij wel oppassen”, zegt een van hen tegen een ander die een baby in draagzak meedraagt. “Goed om te weten. En wij letten op jullie kat!”