In Buurtschap te Veld onderzoeken we nieuwe (en oude) manieren om samen te leven. Om de inspraak en vertegenwoordiging van bewoners te organiseren, wordt een Buurtraad ingesteld.

In Buurtschap te Veld is ruimte voor experimenten en hebben bewoners veel zeggenschap. Maar hoe organiseer je dat? Met uiteindelijk meer dan 650 woningen wordt Buurtschap te Veld een flinke wijk. Hoe zorg je dat bewoners zich gehoord voelen? Hoe regel je als Buurtschap zaken met partijen als de gemeente? Wie jaagt de gemeenschappen aan? Het idee is te gaan werken met kamervertegenwoordigers en een Buurtraad.

Kamervertegenwoordigers
Buurtschap te Veld bestaat straks uit vijftien ‘kamers’, groen omrande clusters van woningen die elk een eigen karakter krijgen. Elke kamer heeft collectieve, gedeelde ruimte. De bewoners van elke kamer kiezen een kamervertegenwoordiger. Deze persoon heeft binnen dat cluster een aanjagende, verbindende, informerende en coördinerende rol met betrekking tot die ruimte.

Buurtraad
De vijftien kamervertegenwoordigers vormen samen de Buurtraad, die de gemeenschappelijke zaken regelt die het gehele woongebied betreffen. De Buurtraad houdt het totaaloverzicht over de kamers, het Buurtpark en maakt afspraken met externe partijen zoals bijvoorbeeld een beheerovereenkomst met de gemeente. De Buurtraad krijgt de vorm van een stichting.