Er zijn veel mensen serieus geïnteresseerd in het wonen in de proeftuin van Living LAB 040 op Buurtschap te Veld. Dat bleek tijdens vier bijeenkomsten waar bijna honderd mensen actief meedachten over het lab. Er waren volop woonideeën.

Sinds de introductie van Living LAB 040 in februari jongstleden, hebben meer dan 500 mensen zich aangemeld om er te komen wonen en deelgenoot te zijn van de vele experimenten. De belangstelling is bloedserieus, zo bleek tijdens vier levendige bewonersavonden die bij Fontys in Eindhoven zijn georganiseerd. Van de geïnteresseerden hebben bijna 100 mensen actief deelgenomen tijdens drie live bijeenkomsten en één online meeting.

Aanhakers en afvallers
Uit evaluaties aan het eind bleek dat de meerderheid aangehaakt blijft. Dat zijn zeker niet alleen mensen die naarstig op zoek zijn naar een woning, veel van hen hebben nu een huis en willen dat dus opgeven om in het lab te gaan wonen. Met deze eerste groep potentiële bewoners gaat de organisatie Living LAB 040 het avontuur verder aan.

De vier avonden leverden ook afvallers op. Het wonen in een lab, waarbij je actief meedoet aan experimenten en waarbij er vaker dan normaal iets wijzigt, vraagt wel iets van je. Een woning krijgt bijvoorbeeld een nieuwe gevel, wordt verplaatst of samengevoegd met een andere woning, of er moet een meetprogramma worden uitgevoerd. Kortom, je moet daar ook zin in hebben, hoe graag je ook een woning wilt hebben.

Woonideeën
De bijeenkomsten startten met een inleiding met ruimschoots gelegenheid tot vragen en discussie. Daarna hebben de deelnemers in groepen rond de tafels doorgepraat, en woonwensen geschreven en getekend. En die waren er volop. De aspirant-bewoners mochten dromen en dat hebben ze gedaan!

Daarnaast waren er ook heel veel praktische vragen, bijvoorbeeld over huisdieren, de onzekerheden als het lab na 15 jaar wordt beëindigd, de duurzaamheid, het delen van ruimte, et cetera. De organisatie had op veel vragen een antwoord hebben, maar op sommige ook niet. Die neemt ze mee in de volgende stappen die worden gezet in de ontwikkeling van Living LAB 040.

 

Ben jij benieuwd of wonen in het Living LAB 040 ook iets voor jou is? Vraag informatie aan via de website van Living LAB 040 en je wordt op de hoogte gehouden!