Welkom op Buurtschap te Veld!

 

Hier woon je in het groen en samen met je buren. Graag vertellen we je meer over wat deze nieuwe wijk zo bijzonder maakt.

Waar komt de naam Buurtschap te Veld vandaan?

Een buurtschap is in Nederland een kleine bewoonde plaats met een eigen naam en vaak zonder duidelijk middelpunt zoals een kerk of marktplein.

 

Er is een oud-Brabantse uitdrukking die luidt: ‘We goan te veld’. Daarmee wordt bedoeld: we trekken er op uit en gaan naar buiten, het groen in. Omdat Buurtschap te Veld in het groen ligt en ook uitnodigt om erop uit te trekken is deze naam gekozen.

Op Buurtschap te Veld komen ongeveer 670 woningen te staan, verdeeld over 14 verschillende kamers.

Het ontwerp: woningen te gast in de natuur

De kamers hebben verschillende namen. Al deze namen zijn afgeleid van bestaande buurtschappen in Brabant. In elke kamer komen zo’n 30-50 woningen, met uitschieters naar 80 woningen. Met zo’n aantal weet je wie je buren zijn. De kamers zijn steeds anders, met een andere combinatie van woningen, een andere indeling en een andere dichtheid. Ze hebben hierdoor allemaal een eigen identiteit.

 

 

Binnen de kamers vind je gemeenschappelijke ruimtes die je samen met je buren inricht. Denk aan een moestuin of een plek om samen te kunnen picknicken.

Bij het ontwerpen van de wijk, was het bestaande landschap het vertrekpunt. De natuur is de basis, de woningen zijn te gast.

 

Groen: kans voor groei en bloei

Wonen in een natuurlijke wijk betekent ook natuurvriendelijk groenbeheer. Door bomen en planten wat verder uit elkaar te zetten, kunnen ze goed groeien en tot bloei komen. De bomen, planten en struiken in Buurtschap te Veld snoeien en maaien we maar een paar keer per jaar. Ook slaan we soms bewust stukken over. Zo kunnen de planten tot bloei komen en hun zaden laten rijpen. Ook  insecten hebben zo altijd een plek om te schuilen en te overwinteren.

 

Natuurvriendelijk beheer geeft wel een ander beeld. Je kan het rommeliger noemen of juist natuurlijker. Hoe dan ook, het is heel belangrijk voor de biodiversiteit in de wijk. Vaker maaien betekent dat er bijna alleen maar gras over zal blijven, terwijl we juist een bloemrijke wijk voor ogen hebben. Jullie kunnen als nieuwe bewoners ook bijdragen aan natuurvriendelijk groenbeheer. Door te zorgen dat er geen spullen achterblijven in de delen die gemaaid gaan worden en meehelpen afval op te ruimen.

Tip voor blije bijen: instructie voor een bijenburcht

Samen maken we de meest natuurlijke wijk van Eindhoven!

Water: verdroging voorkomen

De bodem van Buurtschap te Veld is vruchtbaar. Onder andere door de aanwezigheid van de Groote Beek in het gebied. Niet voor niets dat de Stadsakkers op dit terrein hun groente verbouwen.  Door de woningbouw is ongeveer de helft van het terrein verhard. Dit zorgt ervoor dat het regenwater moeilijker de bodem in kan zakken. Dat betekent kans op verdroging. Gelukkig is hier een oplossing voor: de aanleg van wadi’s. Wadi staat voor waterafvoer door infiltratie. Het is een soort ondiepe kuil. Hier vangen we overtollig regenwater tijdelijk in op waardoor het langzaamaan in de bodem kan zakken. Dit voorkomt verdroging van de bodem en is ook goed voor de natuur en de biodiversiteit.

 

Ook wordt regenwater opgeslagen in regentonnen, zodat je het water op een later moment kunt gebruiken. Bijvoorbeeld voor het besproeien van het gras, het water geven van de planten of bij het wassen van je fiets. Het hergebruik van regenwater zorgt ervoor dat we minder drinkwater verbruiken. Dit is goed voor de portemonnee en voor het zuinig omgaan met de waterbronnen op onze planeet.

Natuur: verbinding met natuur en wijk

De natuur is echt verbonden met de woonwijk. De nieuwe bomen en planten sluiten aan bij het bodemtype, de waterhuishouding en natuur in en rondom de wijk. De natuur trekken we letterlijk door vanuit de natuurgebieden Groote Beek en Aanschotse Beemden die vlakbij liggen. Daarom zie je binnen de wijk verschillende bosjes, houtsingels en bloemrijke graslanden. In deze wijk gebruiken we meer dan 150 verschillende Nederlandse soorten kruiden, struiken en bomen. Dit vormen plantgemeenschappen die het onderling goed met elkaar kunnen vinden.

In en rondom Buurtschap te Veld leven al allerlei bijzondere soorten dieren. Neem bijvoorbeeld de Alpenwatersalamander, eekhoorn, egel, wezel, gewone dwergvleermuis, bosuil en allerlei soorten zangvogeltjes, vlinders, wilde bijen en andere insecten. Door de natuurlijke inrichting krijgen zij ook weer een fijne plek om te wonen. Zeker als ze door jullie als nieuwe bewoners een handje geholpen worden! Het plaatsen van vogelkasten, vleermuiskasten, nestelplekken voor wilde bijen en schuilplekken voor de egel helpen hierbij. Zo kunnen we samen zorgen dat naast jullie, ook de planten en dieren zich thuis gaan voelen in Buurtschap te Veld. Samen maken we de meest natuurlijke wijk van Eindhoven!

Parkeren: minder ruimte voor de auto en meer ruimte voor groen

Je parkeert je auto dan ook niet voor de deur maar bij de parkeerruimte van je kamer. Voor een verhuiswagen of hulpdiensten maken we natuurlijk een uitzondering.

Deelhub: samen vervoersmiddelen delen

Op verschillende plekken op Buurtschap te Veld staan ook Deelhubs. Hier kun je makkelijk een deelauto, elektrische deelscooter, deelfiets, of zelfs een elektrische bakfiets lenen. Door deelvervoersmiddelen aan te bieden hoeven we minder parkeerplaatsen te maken en is er meer ruimte om groen aan te planten.. Én het draagt bij aan de vermindering van de uitstoot van CO2.

Buurtraad: samen voor de buurt

 

De bewoners zijn verenigd in de Buurtraad.

De Buurtraad bestaat uit een vertegenwoordiging van de bewoners uit de verschillende kamers. Elke kamer heeft een eigen kamervertegenwoordiger. Zo zorgt de Buurtraad voor verbinding met (toekomstige) bewoners en de initiatiefnemers van Buurtschap te Veld.

Kijk op buurtraadteveld.nl voor meer info.

*

jij en je buren in het groen